Overslaan en naar de inhoud gaan

Jacht met een geweer

U kunt zich vanaf 1 december aanmelden voor de voorjaarsexamens 2022. Voor inschrijving voor de jachtexamens is deelname aan de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer verplicht.

Examendata voorjaar 2022

  • schriftelijk theorie-examen: periode 25 april t/m 24 mei (digitaal op locaties Lamark)
  • praktijkexamens: periode 30 mei t/m 3 juni (Biddinghuizen) 

Sluitingsdatum inschrijving: 1 februari 2022

Examendata september 2022

  • schriftelijk theorie-examen: (digitaal op locaties Lamark) exacte periode volgt nog.
  • praktijkexamens: periode 7 en/of 8 september (Biddinghuizen) 

Sluitingsdatum inschrijving: 1 juli 2022

Wilt u zich (ook) aanmelden voor het examen jacht met jachtvogels en/of examen jacht met een eendenkooi, dan kunt u zich tevens hiervoor via deze website inschrijven.

Theorie

Het jachtexamen voor de jacht met een geweer bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen.

Het theorie-examen bestaat uit 75 meerkeuzevragen waarvan 25 vragen aan de hand van een aantal getoonde afbeeldingen. De onderdelen waarop wordt getoetst kunt u vinden in de Examenregelingen Jacht met een geweer.

Ten minste 70 procent van de vragen moet goed zijn beantwoord om voor het theoretisch onderdeel te slagen. Bij 75 vragen is dat dus 53 goede antwoorden of meer.

Praktijk

Het praktijkexamen bestaat uit drie onderdelen:

Vaardigheid met het hagelgeweer

Er worden 25 kleiduiven geworpen, verdeeld over vijf schietposten. U bent geslaagd voor dit onderdeel als u 18 treffers of meer heeft gescoord en mits u het geweer veilig heeft gehanteerd.

Vaardigheid met de kogelbuks

Er worden twee aaneensluitende series van elk twee patronen geschoten op één en dezelfde schietschijf met de afbeelding van een ree op ware grootte op een afstand van 100 meter. 
Alle vier schoten moeten vallen binnen een vaste cirkel met een diameter van 20 cm. op het blad van het ree. U bent geslaagd als drie van deze vier schoten zijn gevallen binnen een verplaatsbare cirkel met een diameter van 15 cm. Vanzelfsprekend moet u ook bij dit onderdeel het geweer veilig hebben gehanteerd.

Jachtpraktijk

Bij dit onderdeel wordt de praktijk van de jacht nagebootst. U dient uit oogpunt van veiligheid en weidelijkheid te beoordelen of al dan niet geschoten kan en mag worden.
De examinator stelt op basis van een tevoren vastgestelde normering de hoogte van het cijfer vast.

Inschrijven

Uw inschrijving met geldig legitimatiebewijs dient uiterlijk 1 juli 2021 in het bezit te zijn van het examenbureau. Heeft u al eerder deelgenomen aan het jachtexamen, dan hoeft u niet nogmaals uw legitimatiebewijs toe te zenden.

Tarieven 2021

Het overzicht van de examengelden vindt u op de pagina examengelden.

Betaling

Het voor u geldende examengeld dient u bij inschrijving via iDEAL te voldoen. U krijgt vervolgens direct een bevestiging per e-mail met een handige app voor het verzenden van uw ID-bewijs. Na ontvangst van uw inschrijving en ID door het examenbureau wordt u ingeschreven voor het examen. Binnen twee weken zenden wij u een bevestiging van inschrijving voor het examen en verdere informatie.

Praktijkexamen jacht met een geweer

Bent u jonger dan 16 jaar, dan kunt u niet deelnemen aan het praktijkexamen Jacht met een geweer. Kandidaten dienen op de dag van het praktijkexamen 16 jaar of ouder te zijn.

U kunt alleen deelnemen aan de onderdelen 'Vaardigheid met het hagelgeweer' en 'Vaardigheid met de kogelbuks' als op de examendag uit de stempels van de erkende schietbanen blijkt dat u:

  • ten minste zesmaal een instructie met het hagelgeweer en
  • ten minste viermaal een instructie met de kogelbuks hebt gevolgd.

Bent u cursist van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer, dan is dit eenvoudig te regelen. U moet dan wel de door u gevolgde schietinstructies door uw instructeur in uw cursuspaspoort laten afstempelen!

Examenreglement

Afmeldprocedure

Als u zich wilt terugtrekken van het examen, dient u dit schriftelijk te melden aan het examenbureau: info@jachtexamens.nl
Trekt u zich terug nadat uw inschrijving is bevestigd en de oproep nog niet is verzonden, dan bent u € 87,50 (incl. 21% btw) annuleringskosten verschuldigd.
Trekt u zich terug nadat de oproep is toegezonden, dan vindt geen restitutie van het betaalde examengeld plaats. Er vindt ook geen restitutie plaats, indien u zich niet schriftelijk terugtrekt.