Overslaan en naar de inhoud gaan

Jacht met jachtvogels

Door de op dit moment geldende besluiten van de rijksoverheid i.v.m. Covid-19 kan er helaas géén open inschrijving worden gehanteerd voor de jachtexamens in de periode 24 t/m 26 november en het theorie-examen op 30 november 2020.

Wie kunnen inschrijven?

Indien u bekend bent bij het examenbureau van de Stichting Jachtexamens, omdat u reeds eerder stond ingeschreven voor het jachtexamen of om bepaalde redenen niet kon deelnemen aan de afgelopen examens in september.

Sluitingsdatum inschrijving: 19 oktober 2020.

Najaar 2020

  • schriftelijk theorie-examen: maandag 30 november.

Voorjaar 2021

  • schriftelijk theorie-examen: dinsdag 20 april te Houten

Sluitingsdatum inschrijving: 1 februari 2021.

Theorie

Het jachtexamen voor de jacht met één of meer jachtvogels bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen.

Het theorie-examen bestaat uit 70 vragen waarvan 20 vragen aan de hand van getoonde afbeeldingen. De onderdelen waarop wordt getoetst kunt u vinden in de Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels.

Ten minste 70 procent van de vragen moet goed zijn beantwoord om voor het theoretisch onderdeel te slagen. Bij 70 vragen is dat dus 49 goede antwoorden of meer.

Praktijk

U moet deelnemen aan twee stages van elk een jaar (stage één en stage twee). Een stage wordt begeleid door een mentor. Een mentor mag slechts gedurende één stage van een jaar een kandidaat begeleiden, zodat u in totaal door twee verschillende mentoren wordt begeleid. De begeleidende mentoren dienen te zijn aangewezen door de Stichting Jachtexamens. Tijdens de stage komt verplicht de lage vlucht en indien mogelijk ook de hoge vlucht aan de orde. In de Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels kunt u vinden aan welke voorwaarden uw stages dienen te voldoen.

Het examen bestaat uit een mondelinge toets na afloop van stage twee. De examinator beoordeelt op basis van een tevoren vastgestelde normering uw bekwaamheid. Voor kandidaten die vóór 2017 zijn begonnen aan hun stage zijn afwijkende regelingen voor het praktijkgedeelte van toepassing. Zie hiervoor de Examenregelingen jachtvogels 2016.

Inschrijven

Uw inschrijving met geldig legitimatiebewijs dient uiterlijk 19 oktober 2020 in het bezit te zijn van het examenbureau.

Tarieven 2020

Het overzicht van de examengelden vindt u op de pagina examengelden.

Betaling 

Het voor u geldende examengeld dient u bij inschrijving via iDEAL te voldoen. U krijgt vervolgens direct een bevestiging per e-mail met een handige app voor het verzenden van uw ID-bewijs. Na ontvangst van uw inschrijving en ID door het examenbureau wordt u ingeschreven voor het examen. Binnen twee weken zenden wij u een bevestiging van inschrijving voor het examen en verdere informatie.

Examenreglement

Afmeldprocedure

Als u zich wilt terugtrekken van het examen, dient u dit schriftelijk te melden aan het examenbureau: info@jachtexamens.nl
Trekt u zich terug nadat uw inschrijving is bevestigd en de oproep nog niet is verzonden, dan bent u € 87,50 (incl. 21% btw) annuleringskosten verschuldigd.
Trekt u zich terug nadat de oproep is toegezonden, dan vindt geen restitutie van het betaalde examengeld plaats. Er vindt ook geen restitutie plaats, indien u zich niet schriftelijk terugtrekt.