Overslaan en naar de inhoud gaan

Jacht met jachtvogels

Sluitingsdatum inschrijving septemberexamens: 1 juli 2019.

Examendatum september 2019

  • schriftelijk theorie-examen: dinsdag 3 september te Houten

Wilt u zich ook aanmelden voor het examen jacht met een geweer en/of examen jacht met eendenkooi, dan kunt u zich tevens hiervoor via deze website inschrijven.

Voorjaar 2020

  • schriftelijk theorie-examen: donderdag 23 april te Houten

September 2020

  • schriftelijk theorie-examen: dinsdag 1 september te Houten

Theorie

Het jachtexamen voor de jacht met één of meer jachtvogels bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen.

Het theorie-examen bestaat uit 70 vragen waarvan 20 vragen aan de hand van getoonde afbeeldingen. De onderdelen waarop wordt getoetst kunt u vinden in de Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels.

Ten minste 70 procent van de vragen moet goed zijn beantwoord om voor het theoretisch onderdeel te slagen. Bij 70 vragen is dat dus 49 goede antwoorden of meer.

Praktijk

U moet deelnemen aan twee stages van elk een jaar (stage één en stage twee). Een stage wordt begeleid door een mentor. Een mentor mag slechts gedurende één stage van een jaar een kandidaat begeleiden, zodat u in totaal door twee verschillende mentoren wordt begeleid. De begeleidende mentoren dienen te zijn aangewezen door de Stichting Jachtexamens. Tijdens de stage komt verplicht de lage vlucht en indien mogelijk ook de hoge vlucht aan de orde. In de Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels kunt u vinden aan welke voorwaarden uw stages dienen te voldoen.

Het examen bestaat uit een mondelinge toets na afloop van stage twee. De examinator beoordeelt op basis van een tevoren vastgestelde normering uw bekwaamheid. Voor kandidaten die vóór 2017 zijn begonnen aan hun stage zijn afwijkende regelingen voor het praktijkgedeelte van toepassing. Zie hiervoor de Examenregelingen jachtvogels 2016.

Inschrijven

Uw inschrijving met geldig legitimatiebewijs dient uiterlijk 1 juli 2019 in het bezit te zijn van het examenbureau.

Tarieven 2019

Het overzicht van de examengelden vindt u op de pagina examengelden.

Betaling 

Het voor u geldende examengeld dient u bij inschrijving via iDEAL te voldoen. U krijgt vervolgens direct een bevestiging per e-mail met een handige app voor het verzenden van uw ID-bewijs. Na ontvangst van uw inschrijving en ID door het examenbureau wordt u ingeschreven voor het examen. Binnen twee weken zenden wij u een bevestiging van inschrijving voor het examen en verdere informatie.

Examenreglement

Afmeldprocedure

Als u zich wilt terugtrekken van het examen, dient u dit schriftelijk te melden aan het examenbureau: info@jachtexamens.nl
Trekt u zich terug nadat uw inschrijving is bevestigd en de oproep nog niet is verzonden, dan bent u € 87,50 (incl. 21% btw) annuleringskosten verschuldigd.
Trekt u zich terug nadat de oproep is toegezonden, dan vindt geen restitutie van het betaalde examengeld plaats. Er vindt ook geen restitutie plaats, indien u zich niet schriftelijk terugtrekt.

Neemt u niet deel aan het septemberexamen, dan kunt u zich vanaf 1 december a.s. inschrijven voor het voorjaarsexamen 2020.
Sluitingsdatum inschrijving: 1 februari 2020.